Annonce

#16 2010-04-10 01:25:04

strotti
Membre
2006-07-28
22

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

strotti a écrit:

strotti a écrit:

ddtddt a écrit:

Merci

Voila j'en mets plus et en français ;-)


$lang['Default'] = 'În mod implicit';
$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'Afişare an de an, lună de lună, zi de zi';

$lang['day'][0] = 'Duminică';
$lang['day'][1] = 'Luni';
$lang['day'][2] = 'Marţi';
$lang['day'][3] = 'Miercuri';
$lang['day'][4] = 'Joi';
$lang['day'][5] = 'Vineri';
$lang['day'][6] = 'Sâmbătă';

$lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (evaluat de %d ori)';
$lang['excluded'] = 'exclus';
$lang['My favorites'] = 'Preferatele mele';
$lang['display my favorites pictures'] = 'Afişează imaginile mele preferate';
$lang['Favorites'] = 'Preferat(e)';
$lang['First'] = 'Prima(ul)';
$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Galeria este blocată pentru întreţinere. Vă mulţumim reveniţi mai târziu.';
$lang['Page generated in'] = 'Pagina generată în';
$lang['guest'] = 'vizitator';
$lang['Hello'] = 'Bună ziua';
$lang['available for administrators only'] = 'disponibil numai pentru administratori';
$lang['shows images at the root of this category'] = 'prezintă imagini de la rădăcina acestei categorii';
$lang['See last users comments'] = 'Vezi cele mai recente comentarii ale utilizatorilor';
$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalizează aspectul galeriei';
$lang['search'] = 'căutare';
$lang['Home'] = 'Prima pagină';
$lang['in this category'] = 'în această categorie';
$lang['in %d sub-category'] = 'în %d sub-categorie';
$lang['in %d sub-categories'] = 'în %d sub-categorii';
$lang['included'] = 'inclus';
$lang['Invalid password!'] = 'Parolă invalidă !';
$lang['Language'] = 'Limbă';
$lang['last %d days'] = 'ultimele %d zile';
$lang['Last'] = 'Ultima(ul)';
$lang['Logout'] = 'Deconectare';
$lang['E-mail address'] = 'Adresa de e-mail';
$lang['obligatory'] = 'obligatorie';
$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Înălţimea maximă a imaginii';
$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Înălţimea maximă trebuie să fie mai mare de 50';
$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Lăţimea maximă a imaginilor';
$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Lăţimea maximă trebuie să fie mai mare de 50';
$lang['display a calendar by creation date'] = 'afişează un calendar în funcţie de data creării';
$lang['display all elements in all sub-categories'] = 'afişează toate elementele în toate sub-categoriile';
$lang['return to normal view mode'] = 'Înapoi la vizualizarea normală';
$lang['display a calendar by posted date'] = 'afişează un calendar în funcţie de data adăugării';
$lang['Most visited'] = 'Cele mai vizionate';
$lang['display most visited pictures'] = 'afişează imaginile cele mai vizionate';
$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'Numărul de imagini pe linie trebuie să fie un număr întreg nenul';
$lang['Number of images per row'] = 'Numărul de miniaturi pe linie';
$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'Numărul de linii pe pagină trebuie să fie un număr întreg nenul';
$lang['Number of rows per page'] = 'Numărul de linii pe pagină';
$lang['Unknown identifier'] = 'Identificator necunoscut ';
$lang['New password'] = 'Parolă nouă';
$lang['Rate this picture'] = 'Evaluează aceasta imagine';
$lang['Next'] = 'Următor(oare)';
$lang['no rate'] = 'nici o evaluare';
$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Elemente postate în ultima %d zi.';
$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Elemente postate în ultimele %d zile.';
$lang['password updated'] = 'parolă actualizată';
$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'perioada recentă trebuie să fie un număr întreg pozitiv';
$lang['picture'] = 'imagine';
$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Clicaţi pe imagine pentru a o vedea de înaltă definiţie';
$lang['Show file metadata'] = 'Arată metadatele fişierului';
$lang['Powered by'] = 'Realizat de';
$lang['Preferences'] = 'Preferinţe';
$lang['Previous'] = 'Precedent(e)';
$lang['Random pictures'] = 'Imagini aleatoare';
$lang['display a set of random pictures'] = 'afişează un set de imagini aleatoare';
$lang['Recent categories'] = 'Categorii recente';
$lang['display recently updated categories'] = 'afişează categoriile create  sau actualizate recent ';
$lang['Recent period'] = 'Recent';
$lang['Recent pictures'] = 'Imagini recente';
$lang['display most recent pictures'] = 'afişează cele mai recente imagini';
$lang['Redirection...'] = 'Redirecţionare...';
$lang['Please, enter a login'] = 'Vă rugăm, introduceţi un nume de utilizator';
$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'numele de utilizator nu trebuie să se încheie cu un spaţiu';
$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'numele de utilizator nu trebuie sa înceapă cu un spaţiu';
$lang['this login is already used'] = 'acest nume este deja folosit';
$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'adresa de e-mail trebuie să fie de genul xxx@yyy.eee (de exemplu: jack@altern.org)';
$lang['please enter your password again'] = 'vă rugăm să introduceţi parola din nou';
$lang['Auto login'] = 'Conectare automatică';
$lang['remove this tag from the list'] = 'eliminaţi acesta etichetă de pe lista';
$lang['representative'] = 'reprezentant';
$lang['return to homepage'] = 'reveniţi la prima pagină';
$lang['Search for Author'] = 'Caută autor';
$lang['Search in Categories'] = 'Caută în categorii';

*******************************************************

$lang['Search by Date'] = 'Căutare după dată';
$lang['Date'] = 'Dată';
$lang['End-Date'] = 'Expiră';
$lang['Kind of date'] = 'Tip de dată';
$lang['Search for words'] = 'Caută cuvinte';
$lang['Search for all terms'] = 'Caută toţi termenii';
$lang['Search for any terms'] = 'Cauta după oricare dintre termeni';
$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Interogare goală. Nici un criteriu nu a fost introdus.';
$lang['Search Options'] = 'Opţiuni de căutare';
$lang['Search results'] = 'Rezultatele căutării';
$lang['Search in subcategories'] = 'Caută în sub-categorii';
$lang['searched words : %s'] = 'cuvinte căutate : %s';
$lang['Contact'] = 'Contact';
$lang['set as category representative'] = 'Setaţi ca reprezentant al acestei categorii';
$lang['Show number of comments'] = 'Arată numărul de comentarii';
$lang['Show number of hits'] = 'Arată numărul de vizualizări';
$lang['slideshow'] = 'prezentare';
$lang['stop the slideshow'] = 'opreşte prezentarea';
$lang['Specials'] = 'Speciale';
$lang['SQL queries in'] = 'interogări SQL în';
$lang['display only recently posted images'] = 'Arată numai elementele publicate recent';
$lang['return to the display of all images'] = 'reveniţi la afişarea tuturor imaginilor';
$lang['the beginning'] = 'începutul';
$lang['Interface theme'] = 'Tema Interfeţei';
$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturi';
$lang['Menu'] = 'Meniu';
$lang['A comment on your site'] = 'Un comentariu pe site-ul dvs.';
$lang['today'] = 'azi';
$lang['Update your rating'] = 'Actualizaţi evaluarea dvs.';
$lang['wrong filename'] = 'nume de fişier incorect';
$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'imaginea nu trebuie să depăşească : ';
$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'formatul imagini trebuie să fie JPG, PNG sau GIF";
$lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'înălţimea imaginii nu trebuie să depăşească : ';
$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Opţional, dar recomandat: alege o miniatură pentru a o asocia ';
$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'lăţimea imaginii nu trebuie să depăşească : ';
$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'imposibil de a transfera imaginea pe server';
$lang['the username must be given'] = 'numele utilizatorului trebuie să fie specificat';
$lang['A picture\'s name already used'] = 'acest fişier există deja';
$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Formatul de fişier trebuie să fie un format pentru imagini';
$lang['Name of the picture'] = 'Numele imaginii';
$lang['Upload a picture'] = 'Adaugă o imagine';
$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = 'Imagină adăugată cu succes, un administrator o va valida cât mai curând posibil';
$lang['useful when password forgotten'] = 'utilă în cazul în care uitaţi parola';
$lang['Quick search'] = 'Căutare rapidă';
$lang['Connected user: %s'] = 'Utilizator conectat : %s';
$lang['IP: %s'] = 'Adresa IP : %s';
$lang['Browser: %s'] = 'Navigator : %s';
$lang['Author: %s'] = 'Autor : %s';
$lang['Comment: %s'] = 'Comentariu : %s';
$lang['Comment by %s'] = 'Comentarii de %s';
$lang['User: %s'] = 'Utilizator: %s';
$lang['Email: %s'] = 'E-mail : %s';
$lang['Admin: %s'] = 'Administraţie : %s';
$lang['Registration of %s'] = 'Înregistrare de %s';
$lang['Category: %s'] = 'Categorie : %s';
$lang['Picture name: %s'] = 'Numele imaginii : %s';
$lang['Creation date: %s'] = 'Data creării : %d';
$lang['Waiting page: %s'] = 'Pagina de aşteptare : %s';
$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Imagine adăugată de %s';

****************************************************************

$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Statut de l\'utilisateur "guest" non conforme, utilisation du statut par défaut. Veuillez prévenir le webmestre.';
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrateur, webmestre et utilisateur spécial ne peuvent pas utiliser cette méthode';
$lang['a user use already this mail address'] = 'un autre utilisateur utilise déjà cette adresse e-mail';
$lang['Category results for'] = 'Résultats des catégories pour';
$lang['Tag results for'] = 'Résultats des tags pour';
$lang['from %s to %s'] = 'du %s au %s';
$lang['Play of slideshow'] = 'Lecture du diaporama';
$lang['Pause of slideshow'] = 'Pause du diaporama';
$lang['Repeat the slideshow'] = 'Répéter le diaporama';
$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ne pas répéter le diaporama';
$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Ralentir la vitesse du diaporama';
$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accélerer la vitesse du diaporama';
$lang['Submit'] = 'Valider';
$lang['Yes'] = 'Oui';
$lang['No'] = 'Non';
$lang['%d image'] = '%d image';
$lang['%d images'] = '%d images';
$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d image est également liée aux tags courants';
$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d images sont également liées aux tags courants';
$lang['See images linked to this tag only'] = 'Voir les images liées uniquement à ce tag';
$lang['images posted during the last %d days'] = 'images ajoutées au cours des %d derniers jours';
$lang['Choose an image'] = 'Choisir une image à ajouter';
$lang['Piwigo Help'] = 'Aide de Piwigo';
$lang['Rank'] = 'Rang';
$lang['group by letters'] = 'regrouper par lettres';
$lang['letters'] = 'lettres';
$lang['show tag cloud'] = 'montrer le nuage de tags';
$lang['cloud'] = 'nuage';
$lang['Reset to default values'] = 'Rétablir les valeurs par défaut';
$lang['delete all images from your favorites'] = 'supprimer toutes les images de vos favoris';
$lang['Sent by'] = 'Envoyé par';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les cookies sont bloqués ou non supportés par votre navigateur web. Vous devez activer les cookies pour vous connecter.';
$lang['Some info about this picture'] = 'Informations sur cette image';
$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Informations (techniques) sur cette image';
$lang['edit this comment'] = 'éditer ce commentaire';
$lang['Edit a comment'] = 'Éditer un commentaire';
$lang['Are you sure?'] = 'Etes-vous sûr ?';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Ce commentaire doit être validé';
$lang['Welcome'] = 'Bienvenue';
$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Bienvenue sur votre galerie photo Piwigo !';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... ou naviguez sur votre galerie vide';
$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ou désactivez ce message, je me débrouillerai par moi-même';
$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Bonjour %s, votre galerie photo Piwigo est vide !';
$lang['I want to add photos'] = 'Je veux ajouter des photos';
$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gérer ce commentaire : %s';
$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'L'adresse email manque. Veuillez spécifier une adresse email.';
$lang['This author modified following comment:'] = 'Cet auteur a modifié le commentaire suivant :';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Cet auteur a supprimé le commentaire portant l'identifiant %d';
$lang['delete this comment'] = 'supprimer ce commentaire';
$lang['validate this comment'] = 'valider ce commentaire';
$lang['month'][10] = 'Octobre';
$lang['month'][11] = 'Novembre';
$lang['month'][12] = 'Décembre';
$lang['month'][1] = 'Janvier';
$lang['month'][2] = 'Février';
$lang['month'][3] = 'Mars';
$lang['month'][4] = 'Avril';
$lang['month'][5] = 'Mai';
$lang['month'][6] = 'Juin';
$lang['month'][7] = 'Juillet';
$lang['month'][8] = 'Août';
$lang['month'][9] = 'Septembre';

voilà une partie...

...le restant ce soir  et/ou au plus tard ce week-end.

As-tu une idée de la date de  release déjà?

Merci,

Strotti

plus qu'une fois dormir ;-)

Hors ligne

#17 2010-04-10 08:22:24

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Merci :-)

Je te remets la liste de ce qui manque ;-)

$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Statut de l\'utilisateur "guest" non conforme, utilisation du statut par défaut. Veuillez prévenir le webmestre.';
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administrateur, webmestre et utilisateur spécial ne peuvent pas utiliser cette méthode';
$lang['a user use already this mail address'] = 'un autre utilisateur utilise déjà cette adresse e-mail';
$lang['Category results for'] = 'Résultats des catégories pour';
$lang['Tag results for'] = 'Résultats des tags pour';
$lang['from %s to %s'] = 'du %s au %s';
$lang['Play of slideshow'] = 'Lecture du diaporama';
$lang['Pause of slideshow'] = 'Pause du diaporama';
$lang['Repeat the slideshow'] = 'Répéter le diaporama';
$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ne pas répéter le diaporama';
$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Ralentir la vitesse du diaporama';
$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accélerer la vitesse du diaporama';
$lang['Submit'] = 'Valider';
$lang['Yes'] = 'Oui';
$lang['No'] = 'Non';
$lang['%d image'] = '%d image';
$lang['%d images'] = '%d images';
$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d image est également liée aux tags courants';
$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d images sont également liées aux tags courants';
$lang['See images linked to this tag only'] = 'Voir les images liées uniquement à ce tag';
$lang['images posted during the last %d days'] = 'images ajoutées au cours des %d derniers jours';
$lang['Choose an image'] = 'Choisir une image à ajouter';
$lang['Piwigo Help'] = 'Aide de Piwigo';
$lang['Rank'] = 'Rang';
$lang['group by letters'] = 'regrouper par lettres';
$lang['letters'] = 'lettres';
$lang['show tag cloud'] = 'montrer le nuage de tags';
$lang['cloud'] = 'nuage';
$lang['Reset to default values'] = 'Rétablir les valeurs par défaut';
$lang['delete all images from your favorites'] = 'supprimer toutes les images de vos favoris';
$lang['Sent by'] = 'Envoyé par';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les cookies sont bloqués ou non supportés par votre navigateur web. Vous devez activer les cookies pour vous connecter.';
$lang['Some info about this picture'] = 'Informations sur cette image';
$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Informations (techniques) sur cette image';
$lang['edit this comment'] = 'éditer ce commentaire';
$lang['Edit a comment'] = 'Éditer un commentaire';
$lang['Are you sure?'] = 'Etes-vous sûr ?';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Ce commentaire doit être validé';
$lang['Welcome'] = 'Bienvenue';
$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Bienvenue sur votre galerie photo Piwigo !';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... ou naviguez sur votre galerie vide';
$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ou désactivez ce message, je me débrouillerai par moi-même';
$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Bonjour %s, votre galerie photo Piwigo est vide !';
$lang['I want to add photos'] = 'Je veux ajouter des photos';
$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Gérer ce commentaire : %s';
$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'L\'adresse email manque. Veuillez spécifier une adresse email.';
$lang['This author modified following comment:'] = 'Cet auteur a modifié le commentaire suivant :';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Cet auteur a supprimé le commentaire portant l\'identifiant %d';
$lang['delete this comment'] = 'supprimer ce commentaire';
$lang['validate this comment'] = 'valider ce commentaire';
$lang['month'][10] = 'Octobre';
$lang['month'][11] = 'Novembre';
$lang['month'][12] = 'Décembre';
$lang['month'][1] = 'Janvier';
$lang['month'][2] = 'Février';
$lang['month'][3] = 'Mars';
$lang['month'][4] = 'Avril';
$lang['month'][5] = 'Mai';
$lang['month'][6] = 'Juin';
$lang['month'][7] = 'Juillet';
$lang['month'][8] = 'Août';
$lang['month'][9] = 'Septembre';


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#18 2010-04-10 14:29:40

strotti
Membre
2006-07-28
22

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

ddtddt a écrit:

Merci :-)

Je te remets la liste de ce qui manque ;-)

$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Statutul utilizatorului "invitat" este eronat, se vor folosi  parametrii impliciţi. Va rugăm sa informaţi webmasterul.';
$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Administratorul, webmasterul şi utilizatorul special nu pot folosi aceasta metodă';
$lang['a user use already this mail address'] = 'un alt utilizator foloseşte deja acest e-mail';
$lang['Category results for'] = 'Rezultatele categoriilor pentru';
$lang['Tag results for'] = 'Rezultatele  etichetelor pentru';
$lang['from %s to %s'] = 'de la %s până la %s';
$lang['Play of slideshow'] = 'Startează prezentarea';
$lang['Pause of slideshow'] = 'Pune pe pauză prezentarea';
$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repetă prezentarea';
$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Nu repeta prezentarea';
$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Încetineşte viteza prezentării';
$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accelerează viteza prezentării';
$lang['Submit'] = 'Execută';
$lang['Yes'] = 'Da';
$lang['No'] = 'Nu';
$lang['%d image'] = '%d imagine';
$lang['%d images'] = '%d imagini';
$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d Imaginea este de asemenea legată de etichetele actuale';
$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d Imaginile sunt de asemenea legate de etichetele actuale';
$lang['See images linked to this tag only'] = 'Vezi numai imagini legate de această etichetă';
$lang['images posted during the last %d days'] = 'Imagini adăugate în ultimele %d zile';
$lang['Choose an image'] = 'Alegeţi o imagine de adăugat';
$lang['Piwigo Help'] = 'Ajutor pentru Piwigo';
$lang['Rank'] = 'Rang';
$lang['group by letters'] = 'regrupează pe litere';
$lang['letters'] = 'litere';
$lang['show tag cloud'] = 'arată norul de etichete';
$lang['cloud'] = 'nor';
$lang['Reset to default values'] = 'Reveniţi la setările implicite';
$lang['delete all images from your favorites'] = 'scoate-ţi toate pozele din preferinţele dvs.';
$lang['Sent by'] = Trimis de';
$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = "Cookie-urile sunt blocate sau nu sunt suportate de browser-ul dumneavoastră. Trebuie să activaţi  cookie-urile pentru a vă conecta.';
$lang['Some info about this picture'] = 'Informaţii despre această imagine';
$lang['Some more (technical) info about this picture'] = 'Informaţii (tehnice) despre această imagine';
$lang['edit this comment'] = 'modifică acest comentariu';
$lang['Edit a comment'] = 'modifică un comentariu';
$lang['Are you sure?'] = 'Sunteţi sigur(ă) ?';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Acest comentariu trebuie să fie validat';
$lang['Welcome'] = 'Bine aţi venit';
$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Bine aţi venit la galeria dvs. foto Piwigo !';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... sau navigaţi prin galeria dvs. vidă';
$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... sau vă rugăm să dezactivaţi acest mesaj, mă voi descurca singur';
$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Bună ziua %s, galeria dvs. foto Piwigo este vidă !';
$lang['I want to add photos'] = 'Vreau să adaug poze';
$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Administrează acest comentariu de utilizator: %s';
$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Adresa de email lipseşte. Vă rugăm să specificaţi o adresă de e-mail.';
$lang['This author modified following comment:'] = 'Acest autor a modificat următorul comentariu :';
$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Acest autor a şters comentariul cu id-ul ' %d';
$lang['delete this comment'] = 'şterge acest comentariu';
$lang['validate this comment'] = 'validează acest comentariu';
$lang['month'][10] = 'Octombrie';
$lang['month'][11] = 'Noiembrie';
$lang['month'][12] = 'Decembrie';
$lang['month'][1] = 'Ianuarie';
$lang['month'][2] = 'Februarie';
$lang['month'][3] = 'Martie';
$lang['month'][4] = 'Aprilie';
$lang['month'][5] = 'Mai';
$lang['month'][6] = 'Iunie';
$lang['month'][7] = 'Iulie';
$lang['month'][8] = 'August';
$lang['month'][9] = 'Septembrie';

Voilà, fini. Youpiiie :-))

N'hésite pas si il y a des nouveaux mots ou phrases.

J'attends avec impatience la release finale.

Et si il y a encore besoin, je suis là.

Ca m'a fait plaisir.

Bogdan (Strotti)

Hors ligne

#19 2010-04-10 14:54:44

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

strotti a écrit:

N'hésite pas si il y a des nouveaux mots ou phrases.

J'attends avec impatience la release finale.

Et si il y a encore besoin, je suis là.

Ca m'a fait plaisir.

Bogdan (Strotti)

Merci

Les 3/4 lignes que je t'ai envoyer par mél ;-)

Peux tu me confirmer que les traductions de

$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['N/A'] = 'N/A';
$lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['Calendar'] = 'Calendar';
$lang['Contact'] = 'Contact';

sont correct ;-)


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#20 2010-04-10 16:00:00

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Le roumain fait maintenant partie des localisations standard pour la partie publique ;-)

[Subversion] r5760


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#21 2010-04-10 16:03:13

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Partie administration de Piwigo

Une première liste

$lang['%d association'] = '%d association';
$lang['%d associations'] = '%d associations';
$lang['%d category including'] = '%d catégorie dont';
$lang['%d categories including'] = '%d catégories dont';
$lang['%d physical'] = ' %d physiques';
$lang[' and %d virtual'] = ' et %d virtuelles';
$lang['%d category moved'] = '%d catégorie déplacée';
$lang['%d categories moved'] = '%d catégories déplacées';
$lang['%d group'] = '%d groupe';
$lang['%d groups'] = '%d groupes';
$lang['%d member'] = '%d membre';
$lang['%d members'] = '%d membres';
$lang['%d tag'] = '%d tag';
$lang['%d tags'] = '%d tags';
$lang['%d user comment rejected'] = '%d commentaire d\'utilisateur rejeté';
$lang['%d user comments rejected'] = '%d commentaires d\'utilisateurs rejetés';
$lang['%d user comment validated'] = '%d commentaire d\'utilisateur validé';
$lang['%d user comments validated'] = '%d commentaires d\'utilisateurs validés';
$lang['%d user deleted'] = '%d utilisateur supprimé';
$lang['%d users deleted'] = '%d utilisateurs supprimés';
$lang['%d user'] = '%d utilisateur';
$lang['%d users'] = '%d utilisateurs';
$lang['%d waiting for validation'] = '%d en attente de validation';
$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d images en attente rejetées';
$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d images en attente validées';
$lang['Actions'] = 'Actions';
$lang['Activate'] = 'Activer';
$lang['Add/delete a permalink'] = 'Ajouter/effacer un lien permanent';
$lang['Add a tag'] = 'Ajouter un tag';
$lang['Add a user'] = 'Ajouter un utilisateur';
$lang['Add group'] = 'Ajouter un groupe';
$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Ajouter les éléments sélectionnés au panier';
$lang['Add'] = 'Ajouter';
$lang['Allow user registration'] = 'Permettre l\'enregistrement des utilisateurs';
$lang['Apply to subcategories'] = 'Appliquer aux sous-catégories';
$lang['Associated'] = 'Associée à';
$lang['Association to categories'] = 'Association aux catégories';
$lang['Batch management'] = 'Gestion par lot';
$lang['Caddie management'] = 'Gestion du panier';
$lang['Caddie'] = 'Panier';
$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Catégories accessibles grâce à l\'appartenance aux groupes';
$lang['Categories manual order was saved'] = 'L\'ordre manuel des catégories a été sauvegardé';
$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Les éléments de la catégorie ont été associés aux catégories suivantes : %s';
$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'La vérification de la dernière version sur le serveur a échouée pour une raison inconnue.';
$lang['Check for upgrade'] = 'Dernière version ?';
$lang['Comments for all'] = 'Commentaires pour tous';
$lang['Controversy'] = 'Conflit';
$lang['Current name'] = 'Nom courant';
$lang['Database'] = 'Base de données';
$lang['Deactivate'] = 'Désactiver';
$lang['Delete Representant'] = 'Supprimer le représentant';
$lang['Delete selected tags'] = 'Supprimer les tags sélectionnés';
$lang['Delete selected users'] = 'Supprimer les utilisateurs sélectionnés';
$lang['Deletions'] = 'Suppressions';
$lang['Deny selected groups'] = 'Interdire l\'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Deny selected users'] = 'Interdire l\'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Description'] = 'Description';
$lang['Display options'] = 'Options d\'affichage';
$lang['Dissociated'] = 'Dissociée de';
$lang['Does not represent'] = 'Ne représente pas';
$lang['Edit all picture informations'] = 'Modifier toutes les informations liées à cette image';
$lang['Edit selected tags'] = 'Editer les tags sélectionnés';
$lang['Edit tags'] = 'Editer les tags';
$lang['Elements'] = 'Éléments';
$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notifier les administrateurs lors de l\'inscription d\'un utilisateur';
$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire est enregistré';
$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire requiert leur validation';
$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Notifier les administrateurs quand une image est téléchargée';
$lang['Empty caddie'] = 'Vider le panier';
$lang['Environment'] = 'Environnement';
$lang['Form'] = 'Formulaire';
$lang['Gallery URL'] = 'URL de la galerie';
$lang['Gallery title'] = 'Titre de la galerie';
$lang['Grant selected groups'] = 'Donner l\'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Grant selected users'] = 'Donner l\'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Group name'] = 'Nom du groupe';
$lang['Groups'] = 'Groupes';
$lang['Guests'] = 'Invités';
$lang['History'] = 'Historique';
$lang['Informations'] = 'Informations';
$lang['Install'] = 'Installer';
$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à une nouvelle catégorie';
$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à des catégories existantes';
$lang['Linked categories'] = 'Catégories associées';
$lang['Lock gallery'] = 'Verrouiller la galerie';
$lang['Maintenance'] = 'Maintenance';
$lang['Manage permissions for a category'] = 'Gérer les permissions pour une catégorie';
$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gérer les permissions pour le groupe "%s"';
$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gérer les permissions pour l\'utilisateur "%s"';
$lang['Manage tags'] = 'Gérer les tags';
$lang['Members'] = 'Membres';
$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Méta-données synchronisées à partir du fichier';
$lang['Move categories'] = 'Déplacer les catégories';
$lang['Move'] = 'Déplacer';
$lang['Name'] = 'Nom';
$lang['New name'] = 'Nouveau nom';
$lang['New parent category'] = 'Nouvelle catégorie parente';
$lang['New tag'] = 'Nouveau tag';
$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de commentaires par page';
$lang['Number of rates'] = 'Nombre de notes';
$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures à créer';


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#22 2010-04-11 23:16:01

strotti
Membre
2006-07-28
22

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

ddtddt a écrit:

strotti a écrit:

N'hésite pas si il y a des nouveaux mots ou phrases.

J'attends avec impatience la release finale.

Et si il y a encore besoin, je suis là.

Ca m'a fait plaisir.

Bogdan (Strotti)

Merci

Les 3/4 lignes que je t'ai envoyer par mél ;-)

Peux tu me confirmer que les traductions de

$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
$lang['N/A'] = 'N/A';
$lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';
$lang['Calendar'] = 'Calendar';
$lang['Contact'] = 'Contact';

sont correct ;-)

Salut,

concernant ta question:

$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; //oui, correct
$lang['N/A'] = 'N/A';  //ça doit être correct
$lang['RSS feed'] = 'RSS feed'; //ça doit être correct
$lang['Webmaster'] = 'Webmaster';  //oui, correct
$lang['Calendar'] = 'Calendar';  // oui, correct
$lang['Contact'] = 'Contact';  // oui, correct

Là ou j'ai mis "ça doit être correct" on parle de termes techniques. En Roumanie nous reprenons beaucoup les termes techniques  dans leur langue d'origine. Donc je pense que ça soit correct. J'essayerai de m'informer et je vous tiens au courant.

Pour la partie admin, je continuerais, mais ça va être un peu plus espacé je pense.  Celui qui veut faire webmaster en Roumanie, n'aura pas de problèmes d'anglais je suis quasi certain.

Je ferai de mon mieux en tout cas pour soutenir le projet Piwigo. On aura déjà quelque chose pour cette semaine ;-)

Juste comme idée, ça représente quoi  par rapport à la partie publique? Double, triple??? Plus que ça? :-))

Merci et bonne soirée.

PS: Je suis roumain d'origine mais quand l'Internet est arrivé en Roumanie, je n'y étais plus depuis un certain temps ;-).

Hors ligne

#23 2010-04-12 15:36:32

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Merci

Pour la partie admin
le fichier admin c'est 740 chaines
le fichier install c'est 50 chaines
le fichier upgrade c'est 15 chaines

il y a après les fichiers d'aides

Va y à ton rythme c'est déjà super d'avoir le fichier de la partie publique ;-)

Ce sera super quand la partie admin sera dispo.
Quand la mise à dispo est faire le maintient est plus facile ;-)


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#24 2010-04-20 00:41:11

strotti
Membre
2006-07-28
22

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

ddtddt a écrit:

Partie administration de Piwigo

Une première liste

$lang['%d association'] = '%d asociaţie';
$lang['%d associations'] = '%d asociaţii';
$lang['%d category including'] = '%d categorie inclusiv';
$lang['%d categories including'] = '%d categorii inclusiv';
$lang['%d physical'] = ' %d fizic';
$lang[' and %d virtual'] = ' şi %d virtual';
$lang['%d category moved'] = '%d categorie mutată';
$lang['%d categories moved'] = '%d categorii mutate';
$lang['%d group'] = '%d grup';
$lang['%d groups'] = '%d grupuri';
$lang['%d member'] = '%d membru';
$lang['%d members'] = '%d membrii';
$lang['%d tag'] = '%d etichetă';
$lang['%d tags'] = '%d etichete';
$lang['%d user comment rejected'] = '%d comentariu utilizator respins';
$lang['%d user comments rejected'] = '%d comentarii utilizator respinse';
$lang['%d user comment validated'] = '%d comentariu utilizator validat';
$lang['%d user comments validated'] = '%d comentarii utilizator validate';
$lang['%d user deleted'] = '%d utilizator şters';
$lang['%d users deleted'] = '%d utilizatori şterşi';
$lang['%d user'] = '%d utilizator';
$lang['%d users'] = '%d utilizatori';
$lang['%d waiting for validation'] = '%d în aşteptare pentru validare';
$lang['%d waiting pictures rejected'] = '%d imagini în aşteptare respinse';
$lang['%d waiting pictures validated'] = '%d imagini în aşteptare validate';
$lang['Actions'] = 'Acţiuni';
$lang['Activate'] = 'Activă';
$lang['Add/delete a permalink'] = Adăugaţi / ştergeţi un link permanent';
$lang['Add a tag'] = 'Adăugaţi o etichetă';
$lang['Add a user'] = 'Adăugaţi un utilizator';
$lang['Add group'] = 'Adăugaţi un grup';
$lang['Add selected elements to caddie'] = 'Adaugă elementele selectate în cărucior';
$lang['Add'] = 'Adaugă';
$lang['Allow user registration'] = 'Permite înregistrarea utilizatorilor';
$lang['Apply to subcategories'] = 'Aplică la sub-categorii';
$lang['Associated'] = 'Asociat';
$lang['Association to categories'] = 'Asociaţia la categorii';
$lang['Batch management'] = 'Gestiune pe loturi';
$lang['Caddie management'] = 'Gestiunea căruciorului';
$lang['Caddie'] = 'Cărucior';
$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Categorii autorizate datorită asociaţiilor la grupuri';
$lang['Categories manual order was saved'] = 'Categorizarea manuală a fost salvată';
$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Elementele categoriei asociate la următoarele categorii : %s';
$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Verificarea pentru ultima versiune a aplicaţiei a eşuat din motive necunoscute.';
$lang['Check for upgrade'] = 'Ultima versiune?';
$lang['Comments for all'] = 'Comentarii pentru toţi';
$lang['Controversy'] = 'Controversă';
$lang['Current name'] = 'Numele actual';
$lang['Database'] = 'Bază de date';
$lang['Deactivate'] = 'Dezactivare';


****************************************************************

$lang['Delete Representant'] = 'Supprimer le représentant';
$lang['Delete selected tags'] = 'Supprimer les tags sélectionnés';
$lang['Delete selected users'] = 'Supprimer les utilisateurs sélectionnés';
$lang['Deletions'] = 'Suppressions';
$lang['Deny selected groups'] = 'Interdire l\'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Deny selected users'] = 'Interdire l\'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Description'] = 'Description';
$lang['Display options'] = 'Options d\'affichage';
$lang['Dissociated'] = 'Dissociée de';
$lang['Does not represent'] = 'Ne représente pas';
$lang['Edit all picture informations'] = 'Modifier toutes les informations liées à cette image';
$lang['Edit selected tags'] = 'Editer les tags sélectionnés';
$lang['Edit tags'] = 'Editer les tags';
$lang['Elements'] = 'Éléments';
$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notifier les administrateurs lors de l\'inscription d\'un utilisateur';
$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire est enregistré';
$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire requiert leur validation';
$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Notifier les administrateurs quand une image est téléchargée';
$lang['Empty caddie'] = 'Vider le panier';
$lang['Environment'] = 'Environnement';
$lang['Form'] = 'Formulaire';
$lang['Gallery URL'] = 'URL de la galerie';
$lang['Gallery title'] = 'Titre de la galerie';
$lang['Grant selected groups'] = 'Donner l\'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Grant selected users'] = 'Donner l\'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Group name'] = 'Nom du groupe';
$lang['Groups'] = 'Groupes';
$lang['Guests'] = 'Invités';
$lang['History'] = 'Historique';
$lang['Informations'] = 'Informations';
$lang['Install'] = 'Installer';
$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à une nouvelle catégorie';
$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à des catégories existantes';
$lang['Linked categories'] = 'Catégories associées';
$lang['Lock gallery'] = 'Verrouiller la galerie';
$lang['Maintenance'] = 'Maintenance';
$lang['Manage permissions for a category'] = 'Gérer les permissions pour une catégorie';
$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gérer les permissions pour le groupe "%s"';
$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gérer les permissions pour l\'utilisateur "%s"';
$lang['Manage tags'] = 'Gérer les tags';
$lang['Members'] = 'Membres';
$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Méta-données synchronisées à partir du fichier';
$lang['Move categories'] = 'Déplacer les catégories';
$lang['Move'] = 'Déplacer';
$lang['Name'] = 'Nom';
$lang['New name'] = 'Nouveau nom';
$lang['New parent category'] = 'Nouvelle catégorie parente';
$lang['New tag'] = 'Nouveau tag';
$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de commentaires par page';
$lang['Number of rates'] = 'Nombre de notes';
$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures à créer';

Hors ligne

#25 2010-04-20 07:07:39

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Merci :-)

Liste des suivant ;-)
-----------------------------------------

$lang['Delete Representant'] = 'Supprimer le représentant';
$lang['Delete selected tags'] = 'Supprimer les tags sélectionnés';
$lang['Delete selected users'] = 'Supprimer les utilisateurs sélectionnés';
$lang['Deletions'] = 'Suppressions';
$lang['Deny selected groups'] = 'Interdire l'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Deny selected users'] = 'Interdire l'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Description'] = 'Description';
$lang['Display options'] = 'Options d'affichage';
$lang['Dissociated'] = 'Dissociée de';
$lang['Does not represent'] = 'Ne représente pas';
$lang['Edit all picture informations'] = 'Modifier toutes les informations liées à cette image';
$lang['Edit selected tags'] = 'Editer les tags sélectionnés';
$lang['Edit tags'] = 'Editer les tags';
$lang['Elements'] = 'Éléments';
$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notifier les administrateurs lors de l'inscription d'un utilisateur';
$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire est enregistré';
$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire requiert leur validation';
$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Notifier les administrateurs quand une image est téléchargée';
$lang['Empty caddie'] = 'Vider le panier';
$lang['Environment'] = 'Environnement';
$lang['Form'] = 'Formulaire';
$lang['Gallery URL'] = 'URL de la galerie';
$lang['Gallery title'] = 'Titre de la galerie';
$lang['Grant selected groups'] = 'Donner l'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Grant selected users'] = 'Donner l'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Group name'] = 'Nom du groupe';
$lang['Groups'] = 'Groupes';
$lang['Guests'] = 'Invités';
$lang['History'] = 'Historique';
$lang['Informations'] = 'Informations';
$lang['Install'] = 'Installer';
$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à une nouvelle catégorie';
$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à des catégories existantes';
$lang['Linked categories'] = 'Catégories associées';
$lang['Lock gallery'] = 'Verrouiller la galerie';
$lang['Maintenance'] = 'Maintenance';
$lang['Manage permissions for a category'] = 'Gérer les permissions pour une catégorie';
$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gérer les permissions pour le groupe "%s"';
$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gérer les permissions pour l\'utilisateur "%s"';
$lang['Manage tags'] = 'Gérer les tags';
$lang['Members'] = 'Membres';
$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Méta-données synchronisées à partir du fichier';
$lang['Move categories'] = 'Déplacer les catégories';
$lang['Move'] = 'Déplacer';
$lang['Name'] = 'Nom';
$lang['New name'] = 'Nouveau nom';
$lang['New parent category'] = 'Nouvelle catégorie parente';
$lang['New tag'] = 'Nouveau tag';
$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de commentaires par page';
$lang['Number of rates'] = 'Nombre de notes';
$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures à créer';
$lang['Only private categories are listed'] = 'Seules les catégories privées sont listées';
$lang['Operating system'] = 'Système d\'exploitation';
$lang['Options'] = 'Options';
$lang['Other private categories'] = 'Autres catégories privées';
$lang['Page banner'] = 'Bannière des pages';
$lang['Parent category'] = 'Catégorie parente';
$lang['Path'] = 'Chemin';
$lang['Permalink'] = 'Lien permanent';
$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Le lien permanent %s a été précédemment utilisé par la catégorie %s. Veuillez l\'effacer de l\'historique des liens permanents';
$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Le lien permanent ne doit contenir des caractères que parmi "a-zA-Z0-9", "-", "_" ou "/". Il ne doit pas être numérique ou commencer par un nombre suivi par "-"';
$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Le lien permanent %s est déja utilisé par la catégorie %s';
$lang['Permalink history'] = 'Historique des liens permanents';
$lang['Permalinks'] = 'Liens permanents';
$lang['Permission denied'] = 'Accès interdit';
$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Accès autorisé grâce à l'appartenance aux groupes';
$lang['Permission granted'] = 'Accès autorisé';
$lang['Picture informations updated'] = 'Informations de l'image mises à jour';
$lang['Plugins'] = 'Plugins';
$lang['Position'] = 'Position';
$lang['Preferences'] = 'Préférences';
$lang['Properties'] = 'Propriétés';
$lang['Random picture'] = 'Image au hasard';
$lang['Rate date'] = 'Date de notation';
$lang['Rating by guests'] = 'Notation par les invités';
$lang['Rating'] = 'Notation';
$lang['Reject All'] = 'Tout rejeter';
$lang['Reject'] = 'Rejeter';
$lang['Representant'] = 'Représentant';
$lang['Representation of categories'] = 'Représentation des catégories';
$lang['Representative'] = 'Représentant';
$lang['Represents'] = 'Représente';
$lang['Save order'] = 'Sauvegarder l'ordre';


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#26 2010-04-20 08:30:09

VDigital
Former Piwigo Team
Montpellier (FR)
2005-05-04
15126

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

A l'intention des (lecteurs ou) traducteurs débutants.

Attention: le texte français que donne ddtddt ne contient pas de \   ("caractères d'échappement") afin de protéger les apostrophes entre autres.

Donc, par exemple:
$lang['Deny selected groups'] = 'Interdire l'accès aux groupes sélectionnés';
s'écrit en réalité

soit (entouré d'apostrophes doubles):
$lang['Deny selected groups'] = "Interdire l'accès aux groupes sélectionnés";

soit avec des caractères dit échappés:
$lang['Deny selected groups'] = 'Interdire l\'accès aux groupes sélectionnés';

dans ce dernier cas on voit que l'\accès présente un \

Des deux syntaxes, apostrophes doubles et échappement, il est préférable d'utiliser l'échappement (Cf. documentation php).
Le débat a eu lieu récemment en interne et a très vite convenu de ce point.

Dernier point: Si vous devez inscrire un \ dans une chaine de caractères (délimitée par ' ou ") vous devez également l'échapper \\.


PS: Toutes mes excuses à strotti et à ddtddt pour mon intrusion dans leur fil de discussion.


Vincent -« Plus vidéaste averti que photographe amateur... »
La galerie - Le blog   

Piwigo est une application libre de gestion de photos en ligne.

Hors ligne

#27 2010-05-07 22:46:57

strotti
Membre
2006-07-28
22

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Salut,

voilà, je t'ai répondu à ton mail. J'espère que tu l'as reçu. Sinon, voici une copie de la traduction ici:

=========================
<p> Această galerie foto este bazată pe Piwigo.</p>

<p> Piwigo este un software pentru galerii foto web, dezvoltat de o comunitate activă de utilizatori și dezvoltatori. Extensiile fac Piwigo ușor personalizabil. In plus, Piwigo este liber și gratuit.</p>

<p id="linkToPiwigo"><a href="http://piwigo.org">Vizitează web site-ul Piwigo</a></p>

Traducerea Piwigo în limba română este menținuta de :

                 - <a
href="http://fr.piwigo.org/forum/profile.php?id=2393">strotti</a>

        .... Ii mulțumim.

=========================

D'ailleurs, tu pourrais utiliser le texte traduit d'ici, car il me  semble qu'il respecte(rait) mieux les accents roumains. Je ne sais pas...8-)

Allé, bon travail.

Strotti

Hors ligne

#28 2010-05-08 08:00:21

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

#29 2010-05-13 00:15:12

Gotcha
Equipe Piwigo
Pierrelatte (26)
2007-03-14
13331

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

Merci strotti :-)


Ayez comme premier réflexe de consulter le wiki.
Ensuite, veuillez effectuer une recherche sur le forum avant de poser votre question.

LE FAIRE EST LE REVELATEUR DE L'ETRE

Hors ligne

#30 2010-07-06 01:17:46

ddtddt
Équipe Piwigo
Quetigny (21) - France
2007-07-27
16208

Re: J'offre mon aide pour la traduction en roumain

ddtddt a écrit:

Merci :-)

Liste des suivant ;-)
-----------------------------------------

$lang['Delete Representant'] = 'Supprimer le représentant';
$lang['Delete selected tags'] = 'Supprimer les tags sélectionnés';
$lang['Delete selected users'] = 'Supprimer les utilisateurs sélectionnés';
$lang['Deletions'] = 'Suppressions';
$lang['Deny selected groups'] = 'Interdire l'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Deny selected users'] = 'Interdire l'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Description'] = 'Description';
$lang['Display options'] = 'Options d'affichage';
$lang['Dissociated'] = 'Dissociée de';
$lang['Does not represent'] = 'Ne représente pas';
$lang['Edit all picture informations'] = 'Modifier toutes les informations liées à cette image';
$lang['Edit selected tags'] = 'Editer les tags sélectionnés';
$lang['Edit tags'] = 'Editer les tags';
$lang['Elements'] = 'Éléments';
$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Notifier les administrateurs lors de l'inscription d'un utilisateur';
$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire est enregistré';
$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Notifier les administrateurs quand un commentaire requiert leur validation';
$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Notifier les administrateurs quand une image est téléchargée';
$lang['Empty caddie'] = 'Vider le panier';
$lang['Environment'] = 'Environnement';
$lang['Form'] = 'Formulaire';
$lang['Gallery URL'] = 'URL de la galerie';
$lang['Gallery title'] = 'Titre de la galerie';
$lang['Grant selected groups'] = 'Donner l'accès aux groupes sélectionnés';
$lang['Grant selected users'] = 'Donner l'accès aux utilisateurs sélectionnés';
$lang['Group name'] = 'Nom du groupe';
$lang['Groups'] = 'Groupes';
$lang['Guests'] = 'Invités';
$lang['History'] = 'Historique';
$lang['Informations'] = 'Informations';
$lang['Install'] = 'Installer';
$lang['Link all category elements to a new category'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à une nouvelle catégorie';
$lang['Link all category elements to some existing categories'] = 'Associer tous les éléments de la catégorie à des catégories existantes';
$lang['Linked categories'] = 'Catégories associées';
$lang['Lock gallery'] = 'Verrouiller la galerie';
$lang['Maintenance'] = 'Maintenance';
$lang['Manage permissions for a category'] = 'Gérer les permissions pour une catégorie';
$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gérer les permissions pour le groupe "%s"';
$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Gérer les permissions pour l\'utilisateur "%s"';
$lang['Manage tags'] = 'Gérer les tags';
$lang['Members'] = 'Membres';
$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Méta-données synchronisées à partir du fichier';
$lang['Move categories'] = 'Déplacer les catégories';
$lang['Move'] = 'Déplacer';
$lang['Name'] = 'Nom';
$lang['New name'] = 'Nouveau nom';
$lang['New parent category'] = 'Nouvelle catégorie parente';
$lang['New tag'] = 'Nouveau tag';
$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de commentaires par page';
$lang['Number of rates'] = 'Nombre de notes';
$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Nombre de miniatures à créer';
$lang['Only private categories are listed'] = 'Seules les catégories privées sont listées';
$lang['Operating system'] = 'Système d\'exploitation';
$lang['Options'] = 'Options';
$lang['Other private categories'] = 'Autres catégories privées';
$lang['Page banner'] = 'Bannière des pages';
$lang['Parent category'] = 'Catégorie parente';
$lang['Path'] = 'Chemin';
$lang['Permalink'] = 'Lien permanent';
$lang['Permalink %s has been previously used by category %s. Delete from the permalink history first'] = 'Le lien permanent %s a été précédemment utilisé par la catégorie %s. Veuillez l\'effacer de l\'historique des liens permanents';
$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Le lien permanent ne doit contenir des caractères que parmi "a-zA-Z0-9", "-", "_" ou "/". Il ne doit pas être numérique ou commencer par un nombre suivi par "-"';
$lang['Permalink %s is already used by category %s'] = 'Le lien permanent %s est déja utilisé par la catégorie %s';
$lang['Permalink history'] = 'Historique des liens permanents';
$lang['Permalinks'] = 'Liens permanents';
$lang['Permission denied'] = 'Accès interdit';
$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Accès autorisé grâce à l'appartenance aux groupes';
$lang['Permission granted'] = 'Accès autorisé';
$lang['Picture informations updated'] = 'Informations de l'image mises à jour';
$lang['Plugins'] = 'Plugins';
$lang['Position'] = 'Position';
$lang['Preferences'] = 'Préférences';
$lang['Properties'] = 'Propriétés';
$lang['Random picture'] = 'Image au hasard';
$lang['Rate date'] = 'Date de notation';
$lang['Rating by guests'] = 'Notation par les invités';
$lang['Rating'] = 'Notation';
$lang['Reject All'] = 'Tout rejeter';
$lang['Reject'] = 'Rejeter';
$lang['Representant'] = 'Représentant';
$lang['Representation of categories'] = 'Représentation des catégories';
$lang['Representative'] = 'Représentant';
$lang['Represents'] = 'Représente';
$lang['Save order'] = 'Sauvegarder l'ordre';

Si tu as un peux de temps ;-)


Vous aimez Piwigo alors n'hésitez pas à participer avec nous, plus d'infos sur la page "Contribuer à Piwigo". Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous souhaitez nous soutenir vous pouvez aussi le faire par un don.

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

github twitter newsletter Faire un don Piwigo.org © 2002-2022 · Contact